Välkommen till Advokaterna Nyblom & Sarvik

Vi är en erkänd och etablerad advokatbyrå, med verksamhet vid Stortorget i Malmö sedan 1974.

Vår spetskompetens finns inom områdena straffrätt, migrationsrätt, arvsrätt och familjerätt, såväl svensk som internationell, men vi åtar oss även uppdrag inom skadeståndsrätt samt avtals- och köprätt.