Vlora Regjepaj Tamté

Advokat

Jur kand vid Lunds Universitet 2008
Verksam vid advokatbyrån sedan 2013
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2012 


Vlora Regjepaj Tamté