Vlora Regjepaj Tamté

Advokat

Jur kand vid Lunds Universitet 2008

Verksam vid advokatbyrå sedan 2009

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2012 

Verksam vid Advokaterna Nyblom & Sarvik sedan 2013


Vlora Regjepaj Tamté