Felicia Miller

Felicia Miller

Biträdande jurist

Jur kand vid Lunds Universitet 2020

Verksam vid Advokaterna Nyblom & Sarvik AB sedan 2020