Om oss

Advokaterna Nyblom & Sarvik grundades 1974. Advokatbyrån hade då kontor på Stortorget i Malmö men efter mer än 40 år på samma plats tyckte vi att det var dags för nya lokaler. Vårt kontor ligger nu på S:t Gertrudsgatan 3.

Vi har lång erfarenhet av familjerätt (mål om vårdnad, boende och umgänge samt underhållsbidrag), ekonomisk familjerätt (bodelningar, äktenskapsförord, samboavtal m.m.), brottmål (som försvarare och målsägandebiträde), migrationsmål (asyl och arbetstillstånd) samt arvs- och gåvorätt (testamenten, bouppteckningar, arvstvister m.m.).

Advokaterna Nyblom & Sarvik står för kvalitet, engagemang och tillgänglighet. Vi arbetar tillsammans med Dig för att uppnå Dina mål.