Johan Sarvik

Advokat

Jur kand vid Lunds Universitet 1989
Notarietjänstgöring vid Norrköpings tingsrätt 1989-1991
Verksam vid advokatbyrån sedan 1991
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 1995
Medlem av International Academy of Family Lawyers

IAFL


Johan Sarvik