Karsten Nyblom

Karsten Nyblom

Advokat

Jur kand vid Lunds Universitet 1979
Verksam vid advokatbyrån sedan 1979
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 1984